Про наставництво та наставників Array Друк Array
Богородчанський районний центр соціальних служб
П'ятниця, 05 червня 2020, 15:18

ukr1-1024x803Розвиток сімейних форм виховання, підтримка прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу не вирішують питання інтернатних закладів. Важко знайти родину, яка виявить бажання опікуватись дітьми з обмеженими можливостями, соціально-занедбаними, схильними до протиправної поведінки, або одразу взяти відповідальність за декілька дітей з однієї родини. У разі,  коли дитина залишилась сиротою або позбавлена батьківського піклування, вона має право відповідно до законодавства бути усиновлена або влаштована під опіку, піклування, у прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу.

Саме ці форми влаштування дитини є сімейними, тобто дають змогу дитині зростати і виховуватись у сім’ї. Проте, є діти, які залишаються проживати в інтернатних закладах і позбавлені можливості зростати у родині. Постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 №465 «Деякі питання здійснення наставництва над дитиною» запроваджено наставництво над дитиною, яка проживає в інтернатному закладі, як добровільну діяльність з надання їй індивідуальної підтримки та допомоги, насамперед у підготовці до самостійного життя. Під наставництвом розуміється добровільна безоплатна діяльність наставника з надання дитині, яка проживає у закладі індивідуальної підтримки та допомоги. Наставником може бути повнолітня дієздатна особа, яка пройшла курс  підготовки з питань соціальної адаптації дітей та їх підготовки до самостійного життя, отримала висновок про те, що вона може провадити діяльність з організації наставництва та уклала договір про наставництво. Наставниками не можуть бути особи, зазначені у статті 212 Сімейного кодексу України. Організація наставництва здійснюється центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем проживання дитини. Функції контролю за дотриманням прав та інтересів дитини, над якою встановлено наставництво, виконують центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, адміністрація закладу, служба у справах дітей за місцем проживання(перебування) дитини (шляхом спілкування з дитиною, спостереження за її поведінкою, емоційним станом тощо). 

Основними завданнями наставництва  є: 

1.Визначення та розвиток здібностей дитини, сприяння реалізації її інтересів у професійному самовизначенні;

2. Надання дитині доступної інформації про її права та обов’язки;

3. Формування в дитини практичних навичок, спрямованих на адаптацію її до самостійного життя, зокрема щодо вирішення побутових питань, розпорядження власним майном і коштами, отримання освітніх, соціальних, медичних, адміністративних та інших послуг;

4. Ознайомлення дитини з особливостями суспільного спілкування та подолання складних життєвих ситуацій;

5. Формування в дитини навичок здорового способу життя;

6. Сприяння становленню дитини як відповідальної та успішної особистості.

 Якщо ви бажаєте стати наставником, просимо звертатись у Богородчанський районний центр соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді  за адресою: вул.,Шевченка, 66, кабінети 43 та 46 або за телефоном  2-18-37.